Sahelin alue on yksi EU:n toiminnan painopisteistä, kun unioni vahvistaa suhteitaan Afrikkaan. EU on panostanut alueeseen jo noin vuosikymmenen ajan noudattamalla kokonaisvaltaista mutta turvallisuuspainotteista lähestymistapaa.

Sahelin alati heikentyvä turvallisuustilanne ja Malissa hiljattain tapahtunut vallankaappaus korostavat alueen haasteiden monimutkaisuutta. Ne pakottavat EU:n arvioimaan omaa toimintaansa.

EU-toimijoiden välinen koordinaatio ja unionin moninaisten toimien yhteensovittaminen ovat jo pitkään tuottaneet vaikeuksia Sahelin alueella. Helppoja ratkaisuja tilanteeseen ei ole, mutta EU voisi pohtia analyysi-, raportointi- ja koordinaatiotehtäviensä keskittämistä yhteen solmukohtaan alueella.

EU:n on syytä välttää liian valtiokeskeistä lähestymistapaa. Unionin tulisi tukea rajat ylittäviä rakenteita ja ratkaisuja. Lisäksi sen pitäisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota paikallisiin kehityskulkuihin ja lisätä riippumattomuuttaan Sahelin alueen hallituksista. EU:n tulisi pitää huolta siitä, että sen lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet sekä omat välittömät intressit ja Sahelin alueen pitkäaikaiset tarpeet ovat tasapainossa.

Vanhempi tutkija
Vanhempi tutkija