yhteenveto

Syyskuun lopulla pidettävien Saksan liittopäivävaalien tuloksella on merkittävä vaikutus euroalueen kriisin hoitoon. Vaalitulos antaa suuntaa myös EU-integraation tulevaisuudelle.

Toistaiseksi vaaliväittelyissä ei ole juuri keskusteltu EU:sta tai eurosta, mutta puolueiden välillä ja sisällä on merkittäviä näkemyseroja niihin liittyen.

Keskustelun puutteen vuoksi EU-integraation tulevaisuutta koskevia tärkeitä päätöksiä voidaan odottaa vasta vaalien jälkeen, jolloin puolueiden on helpompi tehdä keskinäisiä kompromisseja.

Vaalien tuloksesta riippumatta Saksan hallitus tulee todennäköisesti lieventämään kantaansa euroalueen säästötoimiin ja lisäämään julkisia menoja. Samalla Saksa kuitenkin varoo ylittämästä tiettyjä rajoja niin eurokriisin hoidossa kuin EU-integraation kehittämisessäkin.

Tulevan hallituksen kokoonpano tulee vaikuttamaan sekä hallituksen käyttämään retoriikkaan että sen haluun ajaa uudistuksia. Saksan politiikka euroalueen suhteen jatkaa kuitenkin totutuilla linjoilla myös vaalien jälkeen: taloudellisen solidaarisuuden vastineeksi kriisimailta vaaditaan jatkossakin rakenteellisia uudistuksia.