Ajatus ”Lähi-idän Helsinki-prosessista” on nostettu esiin mahdollisena turvamekanismina poliittista taantumista ja väkivallan kierrettä vastaan alueella. Neuvostoliiton ja lännen välien liennyttämiseksi aikanaan luotu Helsinki-prosessi voi tarjota hyödyllisiä opetuksia, mutta Lähi-idän maiden täytyy kehittää oma mallinsa, joka pohjautuu aiempiin kokemuksiin, alueellisiin uhka-arvioihin ja poliittisiin tarpeisiin. Puuttumattomuus, suvereniteetti ja uskonnollisten oikeuksien suojaaminen voivat toimia hyödyllisinä lähtökohtina alueellisen turvallisuuden rakentamiselle Lähi-idässä.

Helsinki-prosessin pohjalta julkaisun suositukset Lähi-idän prosessille ovat seuraavat: i) alueellisen aloitteen tekeminen turvallisuusarkkitehtuurin luomiseksi Persianlahden alueelle; ii) virallisen tason keskustelukanavan rakentaminen (ns. ensimmäisen raiteen diplomatia); iii) keskittyminen Persianlahden valtioille yhteisiin turvatakuisiin; ja iv) alueellisen omistajuuden takaaminen ulkopuolisella tuella.

Tutkimusjohtaja
Johtaja, päätoimittaja Ulkopolitiikka-lehti
Mariette Hägglund
Tutkija