Joint Expeditionary Force – Ison-Britannian johtama, kymmenen eurooppalaisen maan puolustusyhteistyöryhmittymä – on saanut poliittista vauhtia Venäjän hyökättyä Ukrainaan vuonna 2022.

JEF:n painopiste on siirtynyt 2010-luvun lopulta lähtien hybridiuhkiin ja entistä enemmän Pohjois-Eurooppaan. Ryhmittymällä voi olla hyödyllinen rooli hybriditoimijana, mutta sen tulisi varoa ottamasta itselleen liian laajaa tehtäväkenttää.

JEF voisi täydentää Naton kollektiivista puolustusta toimimalla artikla 5:n alapuolella. JEF olisikin syytä integroida aiempaa johdonmukaisemmin Pohjois-Euroopan turvallisuusarkkitehtuuriin. JEF:n ja Naton integraatiolle ei ole enää esteitä, koska kaikki JEF-maat ovat nyt myös liittokunnan jäseniä.

Selkeämpi JEF:n ja Naton välinen työnjako auttaisi pohjoiseurooppalaisia maita hallitsemaan nykyistä turvallisuusympäristöä entistä kokonaisvaltaisemmin. Tällainen koko konfliktikirjon kattava turvallisuusarkkitehtuuri hyödyttäisi erityisesti Suomea, jolla on pitkä yhteinen raja Venäjän kanssa.

Vieraileva tutkija