Tämä Finnish Foreign Policy Paper käsittelee Naton kehittyvää roolia Pohjois-Euroopassa. Julkaisussa käydään läpi, kuinka liittouman asema alueella ja lähestymistapa sitä kohtaan ovat kehittyneet kylmän sodan alkuvuosista nykypäivään. Julkaisussa myös määritetään, miten alue asemoituu suhteessa Naton poliittis-sotilaalliseen päätöksentekojärjestelmään, jota määrittävät erilaiset uhkakuvat ja strategiset painopisteet. Tutkimuksessa valaistaan myös Suomen osallistumista Naton kollektiiviseen puolustukseen Pohjois-Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Pohjois-Euroopasta on tullut keskeinen areena Naton pelote- ja puolustustoimille, mikä eroaa merkittävästi sen kylmän sodan aikaisesta roolista Keski-Euroopan sotanäyttämön toissijaisena sivustana. Suomella on keskeinen rooli liittouman orastavassa alueellisessa arkkitehtuurissa. Suomi on sotilaallisesti kyvykäs, Baltian ja Arktisen alueen välissä sijaitseva suojamuuri, joka suojaa liittolaisiaan lännen ja etelän suunnalla. Vaikka Suomen puolustusajattelussa tullaan jatkossakin painottamaan kansallista puolustusta, Helsingin tavoitteena on käytännöllinen lähestymistapa, jossa kansalliseen ja kollektiiviseen puolustukseen liittyvät toimet ovat tasapainossa keskenään.

Vanhempi tutkija
Antti Pihlajamaa
Vanhempi tutkija
Henri Vanhanen
Tutkija