Avaruusalan toiminta lisääntyy tällä hetkellä nopeasti. Avaruusteknologioista ja ‑palveluista on tulossa yhä tärkeämpiä, mikä ruokkii alan kasvua entisestään.

Monilla avaruusteknologioilla on kriittisiä käyttötarkoituksia sekä sotilaallisessa toiminnassa että siviilialoilla. Nämä ovat enenevissä määrin riippuvaisia yksityissektorista.

Avaruussektorin merkityksen kasvaessa myös avaruusinfrastruktuuria vastaan kohdennetut kyberoperaatiot yleistyvät. Tämän seurauksena on yhä vaikeampaa attribuoida kyberhyökkäyksiä eli nimetä ja saattaa vastuuseen niiden tekijöitä.

Yhdysvaltojen johtoasema avaruussektorilla vahvistuu nyt vauhdilla. Yhdysvaltalaisen SpaceX-yrityksen satelliitti-internetjärjestelmä Starlink sitoo monia valtioita jälleen yhteen Yhdysvaltojen hallinnoimaan tietoliikennearkkitehtuuriin.

Avaruusteknologioilla on huomattava vaikutus valtioiden kokonaisturvallisuuteen, minkä vuoksi niihin liittyvän kriisinsietokyvyn kehittäminen on tärkeää. Valtioiden täytyy hajauttaa avaruuteen liittyvien palveluiden hankintaa ja samalla tiivistää yhteistyötä samanmielisten valtioiden kanssa.