KIINA RAKENTAA UUTTA POLIITTISTA USKONTOA PERINTEISTEN OPPIEN VARAAN

Suomenkielinen yhteenveto Ulkopoliittisen instituutin raportista 27:

Kiinasta on tullut läpeensä kapitalistinen yhteiskunta, jonka arvot eivät enää perustu kommunismiin. Tämä heikentää kommunistisen puolueen oikeutusta valtaan. Siksi puolue pyrkii täyttämään aatteellisen tyhjiön Kiinan perinteisiltä opeilta, erityisesti kungfutselaisuudelta, lainatuilla ja tarkkaan valikoiduilla arvoilla. Poliittisen retoriikan muutokset ja niitä tukevien perinteiden elvyttäminen viittaavat siihen, että puolue on rakentamassa perinteestä ja historiasta uutta ”poliittista uskontoa” kommunismin tilalle.

Perinne ja historia auttavat myös kansallisen yhtenäisyyden ylläpitämisessä. Se, minkä yleensä miellämme Kiinaksi – kiinalaisten asuttama valtava, ikiaikainen yhtenäisvaltio – ei ole eurooppalaisia kansallisvaltioita vanhempi rakennelma. Lisäksi Kiinan kommunistinen puolue on ”dynastiana” vielä nuori. Puolueen tukemien perinteen ja historian uustulkintojen tarkoitus onkin hakea historiasta oikeutus kommunistisen puolueen vallassaololle.

Moniarvoistuvassa ja entistä avoimemmassa Kiinassa puolue ei kykene monopolisoimaan historian ja perinteen tulkitsemista. Puolueen tulkinnoilla on sekä puoltajansa että vastustajansa, jotka käyvät keskenään vilkasta väittelyä eri foorumeilla. Siitä on tullut tärkeä osa Kiinan yhteiskunnallista keskustelua, jonka argumentit on perinteisestikin ammennettu historiasta.

Kiinan yhteiskunnan sisäisellä dynamiikalla on huomattavia kansainvälispoliittisia vaikutuksia maan jatkaessa nousuaan maailmanluokan suurvallaksi. Tämä tutkimus avaa sinologian keinoin näkökulmia kiinalaisen nyky-yhteiskunnan kehityksen ymmärtämiseen sisältä päin. Tutkimus esittelee kiinalaisessa keskustelussa esitettyjä näkemyksiä perinteestä ja historiasta ja valottaa keskustelun ymmärtämiseksi välttämätöntä aatehistoriallista taustaa. Tutkimus analysoi erityisesti sitä, ovatko kungfutselaiset arvot ja yhtenäisyyden ideaali sovitettavissa yhteen puolueen haluamalla tavalla.