Kokaiinin tuotannossa ja kaupassa on tapahtunut viime vuosina huomattavia muutoksia. Aiemmin se keskittyi Kolumbiaan, mutta nyt kokaiinintuotanto on laajentunut koko Latinalaiseen Amerikkaan. Brasilia, Meksiko, Keski-Amerikan maat ja Venezuela ovat merkittävimpiä kokaiinin salakuljetusväyliä.

Pohjois-Amerikassa kokaiinin kysyntä on supistunut, joten huumekauppiaat ovat siirtäneet huomionsa Eurooppaan, joka on tällä hetkellä maailman nopeimmin kasvava kokaiinin markkina-alue.

Kokaiinin salakuljetuksessa hyödynnetään ennen kaikkea laillisia konttikuljetuksia. Useimmat kuljetukset suuntautuvat Länsi-Eurooppaan, mutta viime aikoina salakuljettajat ovat alkaneet tuoda kokaiinia Eurooppaan myös Mustanmeren ja Balkanin alueen kautta. On myös viitteitä uudesta kuljetusväylästä Itämeren kautta.

Latinalaisen Amerikan rikollisjärjestöt lisäävät toimintaansa Euroopan alueella. Huumekaupan lisäksi ne hyödyntävät Euroopan finanssikriisin tarjoamia rahanpesumahdollisuuksia ja pyrkivät saamaan jalansijaa talouden eri osa-alueilla.

Eurooppaan suuntautuvan kokaiinikaupan torjuminen edellyttää yhteistyön lisäämistä Euroopan ja Latinalaisen Amerikan välillä. Huumeidenvastaisten projektien, kehitysyhteistyön ja lainvalvonnan sekä turvallisuuden välisiä yhteyksiä on vahvistettava konkreettisilla toimilla Atlantin molemmilla rannoilla.