Euroopan unionin puolustus- ja turvallisuusmarkkinat (PuTu-markkinat) ovat olleet voimakkaan pirstoutuneita jäsenvaltioiden sisäisiin markkinoihin. Talouskriisi, budjettileikkaukset, asevoimien uudelleenjärjestelyt ja markkinoiden avaamiseen pyrkivät EU:n direktiivit asettavat kuitenkin uusia reunaehtoja EU:n puolustus- ja turvallisuusteollisuuden (PuTu-teollisuus) kehitykselle. Samalla suomalaisen puolustushallinnon toimintaa määrittävät monet haasteet, kuten laskeva puolustusmateriaalihankintabudjetti, materiaali- ja elinkaarikustannusten nousu ja teollisen yhteistyön (vastakaupat) hankaloituminen. Muutoksilla tulee olemaan merkittävä vaikutus suomalaisen PuTu-teollisuuden toimintaedellytyksiin.

Tutkimus analysoi EU:n puolustus- ja turvallisuusmarkkinoiden rakennetta ja markkinaolosuhteita sekä selventää EU:n PuTu-markkinoiden kehityspolkuja kohti nykyistä yhtenäisempää EU:n PuTu-sisämarkkina-aluetta. Tutkimus analysoi suomalaisen PuTu-teollisuuden vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia suhteessa eurooppalaisen PuTu-sektorin muutoksiin ja antaa toimenpidesuosituksia suomalaisen PuTu-teollisuuden toimintamahdollisuuksien parantamiseksi.