Yhdysvallat ja Euroopan unioni ovat yhtä mieltä siitä, että ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävät toimet on asetettava etusijalle. Näihin lukeutuu muun muassa vähähiilisen teknologian kannalta keskeisten komponenttien toimitusketjujen turvaaminen. Yksimielisyydestä huolimatta Yhdysvaltojen ja EU:n politiikat näillä aloilla saattavat lisätä kilpailua.

Yhdysvaltojen Inflation Reduction Act (IRA) -lakipaketti kuvastaa maan kansainvälistä kilpailuetua ulkopuolisten osaajien ja resurssien houkuttelussa. Lakipaketilla on teollisuuspoliittisia hyötyjä kotimaassa, mutta sen kilpailuvaikutukset saattavat tehdä hallaa liittolaissuhteille.

EU:n politiikkaan vaikuttaa unionin pyrkimys vastata ulkoisten toimijoiden, kuten Kiinan ja Venäjän, muodostamiin haasteisiin. Samalla EU pyrkii suojelemaan sisämarkkinoitaan ja vahvistamaan sisäisiä valmiuksiaan huolehtia huoltovarmuudesta. Myös yksittäisten jäsenmaiden tavoitteet monimutkaistavat politiikkaa.

Yhdysvaltojen vuoden 2024 presidentinvaalit saattavat tuoda tullessaan muutoksen: republikaanihallinto ei välttämättä jakaisi EU:n näkemyksiä ilmastonmuutoksesta, valtion väliintulon tarpeesta tai edes Bidenin hallinnon aikana vallinneista läheisistä transatlanttista suhteista.