Tässä Working Paper -julkaisussa tarkastellaan rokotediplomatialla käytävän suurvaltakilpailun vaikutuksia alueellisiin yhteyksiin ja järjestykseen indopasifisella alueella. Yhteyksien politiikasta (connectivity) kumpuavaan analyysiin nojaten julkaisu valottaa yhtäältä sekä Kiinan että Yhdysvaltojen ja sen kumppaneiden rokotehankkeita ja toisaalta myös rokotteita vastaanottavien maiden reaktiota rokotediplomatiaan.

Julkaisussa kuvataan, kuinka Yhdysvaltojen ja sen kumppaneiden monenkeskiseen yhteistyöhön ja lahjoituksiin perustuva lähestymistapa yhdistettynä länsimaisten valmistajien rokotteisiin on onnistunut vähitellen murentamaan Kiinan kykyä hyödyntää rokotteita alueellisen vaikutusvaltansa pönkittämiseksi. Suurvaltakilpailu on mahdollistanut sen, että rokotteita vastaanottavat maat pystyvät varautumaan mahdollisiin riskeihin. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että kiinalaisten rokotteiden tehosta ja Kiinan kahdenvälisestä, myyntiin perustuvasta lähestymistavasta huolestuneet maat voivat valita länsimaisten valmistajien rokotteita. Samalla rokotediplomatialla käytävä suurvaltakilpailu kuitenkin osoittaa, millaisia traagisia seurauksia kiristyvillä suurvaltasuhteilla voi olla maailmanlaajuisesti tärkeiden julkishyödykkeiden jakelulle sekä kestävälle alueelliselle ja kansainväliselle järjestykselle.

Vanhempi tutkija
Asiantuntija