sähköposti:
puhelin:

Projektit

Yhdysvaltojen globaalin roolin muutos ja sen vaikutukset transatlanttisiin suhteisiin
Turvallisempi Euroopan unioni: Kansalaisten näkemykset, arvot ja asenteet
EU:n pakotepolitiikan kehitys: Poliittiset ja taloudelliset vaikutukset Suomelle
Terrorismin torjunnan ulkoiset ulottuvuudet
Eurooppa suurvaltakamppailun myllerryksessä: Suomen vaihtoehtojen ja riskien kartoittaminen geotaloudellisessa kilpailussa
Superregionalismi ja yhteyksien politiikka Aasiassa

Valitse kategoria

Valitse kategoria