sähköposti:
puhelin:

Projektit

Laajentumisen ja naapuruuspolitiikan elvyttäminen kriisinkestävän Euroopan luomiseksi
Yhdysvaltojen globaalin roolin muutos ja sen vaikutukset transatlanttisiin suhteisiin
Turvallisempi Euroopan unioni: Kansalaisten näkemykset, arvot ja asenteet
EU:n pakotepolitiikan kehitys: Poliittiset ja taloudelliset vaikutukset Suomelle
Terrorismin torjunnan ulkoiset ulottuvuudet
Eurooppa suurvaltakamppailun myllerryksessä: Suomen vaihtoehtojen ja riskien kartoittaminen geotaloudellisessa kilpailussa
Superregionalismi ja yhteyksien politiikka Aasiassa


Latest FIIA Publications

Valitse kategoria

Kallio, Jyrki; Koivu, Tuuli & Ruokamo, Anu (2022). Finland: Fears of dependence on China burden good relations with the US. Teoksessa Seaman, John; Ghiretti, Francesca; Erlbacher, Lucas; Martin, Xiaoxue; Otero-Iglesias, Miguel (toim.): Dependence in Europe's Relations with China: Weighing Perceptions and Reality. French Institute of International Relations (Ifri).

Kallio, Jyrki; Koivu, Tuuli & Ruokamo, Anu (2022). Finland: Fears of dependence on China burden good relations with the US. Teoksessa Seaman, John; Ghiretti, Francesca; Erlbacher,Lucas; Martin, Xiaoxue; Otero-Iglesias, Miguel (toim.): Dependence in Europe's Relations with China: Weighing Perceptions and Reality. French Institute of International Relations (Ifri) . 76-83.