Kiina hahmottelee omaa kansainvälisten suhteiden malliaan

Kiinan kommunistipuolue pyrkii oikeuttamaan Kiinan aseman uutena supervaltana rakentamalla omaa kansallista kansainvälisten suhteiden teoriaansa, niin sanottua ”kiinalaista mallia”. Sen muotoilemiseen on värvätty joukko kiinalaisakateemikkoja.

Uutta teoriaa rakennetaan pitkälti Kiinan tärkeimmän poliittis-eettisen opin eli kungfutselaisuuden varaan. Kungfutselainen versio kultaisesta säännöstä kuuluu ”Älä tee toisille mitään, mitä et toivo tehtävän itsellesi”, ja sen pohjalta kiinalaisen mallin keskeisiksi periaatteiksi on johdettu muun muassa puuttumattomuus muiden asioihin, tasa-arvoisuus sekä rauhanomainen rinnakkaiselo.

Kiinalaisen mallin mukaan maailman tulisi olla sääntöihin perustuva kansainvälinen tai jopa ylikansallinen yhteisö. Sääntöjen määrittely olisi sen valtion oikeus, joka osoittaa vastuullisinta ja moraalisinta johtajuutta.

Toistaiseksi pyrkimys luoda erityinen kiinalainen kansainvälisten suhteiden teoria vaikuttaa lähinnä yritykseltä kätkeä Kiinan todellinen luonne hyväntahtoisen Kungfutsen naamion taakse. Nähtäväksi jää, missä määrin kiinalainen malli todellisuudessa tulee ohjaamaan Kiinan ulkopolitiikkaa.