Valtapolitiikkaa talouden keinoin: Geotaloudellisen tutkimuksen aloite

Valtapolitiikkaa talouden keinoin: Geotaloudellisen tutkimuksen aloite (GERI) -projektissa kartoitetaan ja mitataan geoekonomisen vallan kansainvälistä käyttöä. Projektissa kehitetään uusi tieteellinen menettelytapa, jonka avulla taloudellisen vallan strategista käyttöä voidaan systemaattisesti mitata, verrata ja analysoida.  

Valtiot harjoittavat valtapolitiikkaa yhä useammin taloudellisin keinoin. Esimerkkejä tästä ovat muun muassa Venäjän vastainen talouspakoterintama sekä Kiinan ja länsimaiden välinen kauppa- ja teknologiakilpailu, jotka ovat mittakaavoiltaan ennennäkemättömiä. Suurvallat käyttävät entistä enemmän taloudellisia keskinäisriippuvuuksia hyväkseen toisiaan vastaan kilpailessaan. Niin poliittisessa kuin akateemisessakin keskustelussa viitataan toistuvasti geoekonomiseen valtaan ja siihen, miten sen käyttö vaikuttaa globaaliin talousjärjestelmään. Tästä huolimatta varteenotettavia tutkimuksia geoekonomisen vallan käytöstä ja sen vaikutuksista on hyvin vähän. 

GERI-projektissa analysoidaan geoekonomisen vallan maailmanpoliittista käyttöä ja vaikutuksia uraauurtavalla tavalla. Tutkimus ammentaa poliittisen talouden ja turvallisuuden tutkimuksesta. Projektissa keskitytään erityisesti geoekonomisen vallankäytön tutkimuksen metodologiaan ja uudenlaisen tutkimusdatan keräämiseen.

Konkreettisesti projekti toteutetaan seuraavilla tavoilla:  

  1. luodaan vahvasti empiriaan pohjautuva analyyttinen malli ja mittausjärjestelmä, johon kuuluu myös uuden geoekonomisen vallan indeksin luominen
  2. kartoitetaan, millä tavalla suurvallat ja keskeiset taloustoimijat käytännössä harjoittavat geoekonomista vallankäyttöä
  3. tutkitaan, miten geoekonomisen vallankäytön suosion ja vaikuttavuuden kasvu muokkaa kansainvälistä talousjärjestelmää.

GERI tuottaa ja ylläpitää geoekonomiseen valtaan keskittyvän avoimen tietopankin ja mittaus- ja vertailujärjestelmän. Järjestelmä pitää sisällään esimerkiksi kauppaan, investointeihin, valuuttoihin ja pakotteisiin liittyvää dataa. Tämä kattava ja käyttäjäystävällinen empiirisen aineiston luokittelujärjestelmä tarjoaa merkittävän lisän geoekonomian tutkimukseen. Projektissa myös kehitetään geoekonomisen vallan käsitettä edelleen, mikä tuo geoekonomian tutkimukseen myös tieteenteoreettista lisäarvoa.

Projekti tukee myös poliittista päätöksentekoa tuottamalla ajantasaista analyysia siitä, miten valtiot hyödyntävät eri geoekonomisia vallankäytön strategioita – pakottamista, sitomista, kiilaamista ja suojautumista – sekä siitä miten tällainen vallankäyttö vaikuttaa vallitsevaan maailmanjärjestykseen.

GERI-projekti toteutetaan Suomen Akatemian rahoituksella. Projektin vetäjänä toimivan tutkimusjohtaja Mikael Wigellin (UPI) lisäksi projektiin osallistuu vanhempi tutkija Edward Hunter Christie (UPI), tutkija Markus Holmgren (UPI), vieraileva tutkija Jens Hillebrand Pohl (UPI), vieraileva tutkija Cordelia Buchanan Ponczek (UPI), professori Justyna Szczudlik (PISM), tutkimusavustaja Mohammed Hadi (UPI) ja projektipäällikkö Marie-Louise Hindsberg (UPI).

Projekti alkoi 1.10.2023 ja jatkuu vuoden 2027 loppuun.

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Menneet tapahtumat