Venäjän teknologiapolitiikka ja -osaaminen globaalissa teknologiakilpailussa

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Ulkopoliittinen instituutti (UPI) ja Aleksanteri-instituutti (AI) toteuttavat yhteistyössä vuodenmittaisen tutkimushankkeen ”Venäjän teknologiapolitiikka ja -osaaminen globaalissa teknologiakilpailussa”. Hanke on osa valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN-TEAS) ja se toteutetaan maaliskuun 2021 ja helmikuun 2022 välisenä aikana.

Globaali teknologinen kilpailu linkittyy yhä vahvemmin kiihtyvään suurvaltakamppailuun ja näin ollen myös Suomessa tarvitaan laajempaa ymmärrystä teknologisen kilpailun vaikutuksista turvallisuusympäristöömme. Teknologiapoliittinen keskustelu on keskittynyt erityisesti Yhdysvaltojen ja Kiinan välisiin jännitteisiin ja kilpailun dynamiikkaan samalla kun keskustelu Venäjän teknologiaosaamisesta ja -politiikasta on jäänyt vähemmälle. Venäjällä on kuitenkin merkittävää osaamista ja potentiaalia tieteissä ja teknologiassa. Erityisen merkittävää on se, että Venäjän johto ottanut päämääräkseen maan teknologia- ja innovaatiokapasiteetin nostamisen kansainvälisesti merkittävälle tasolle alleviivaten teknologisen menestyksen merkitystä maan sisä-, puolustus-, ja ulkopoliittisten tavoitteiden saavuttamiselle.

Tutkimushankkeen tavoitteena on 1) tuottaa tietoa Venäjän teknologisista kyvykkyyksistä ja niiden tulevista kehityspoluista sekä 2) tarkastella ja arvioida Venäjän teknologiapolitiikkaa ja -strategisia linjauksia.  Lisäksi hankkeessa 3) selvitetään Venäjän teknologiapolitiikan ja -kyvykkyyksien vaikutuksia kiihtyvälle suurvaltakamppailulle, Euroopan unionille ja erityisesti Suomelle. Osaltaan hanke osallistuu myös laajempaan keskusteluun globaalin teknologisen kilpailun vaikutuksista Suomen turvallisuusympäristöön.

Tutkimushanketta johtaa Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n johtava tutkija Arho Suominen. Tutkimushankkeessa mukana ovat myös tutkija Santtu Lehtinen (VTT), erikoistutkija Arash Hajikhani (VTT), vanhempi tutkija Sinikukka Saari (FIIA), vanhempi tutkija Marco Siddi (FIIA), vanhempi tutkija Elina Sinkkonen (FIIA), apulaisprofessori Katri Pynnöniemi (AI), apulaisprofessori Daria Gritsenko (AI) ja tutkijatohtori Andrey Indukaev (AI).

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Uusimmat julkaisut