Rysslands teknologipolitik och -kunnande i global teknologikapplöpning

Statens tekniska forskningscentral VTT Oy, Utrikespolitiska institutet (FIIA) och Alexandersinstitutet (AI) förverkligar tillsammans det ettåriga projektet ”Rysslands teknologipolitik och -kunnande i global teknologikapplöpning”. Projektet är en del av statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS), och det pågår från mars 2021 till februari 2022.

Då den globala teknologikapplöpningen kopplas alltmer till den ökande stormaktstävlan växer behovet att förstå teknologikapplöpningens följder för Finlands säkerhetsmiljö. Den teknologipolitiska diskussionen har präglats särskilt av spänningar mellan Förenta staterna och Kina och dess konkurrerande dynamik. Däremot har diskussionen om Rysslands teknologikunnande och -politik fått mindre uppmärksamhet. I och med detta förbises Rysslands långa historia inom vetenskap och teknologi. Den ryska staten framhäver även betydelsen av teknologi som en del av dess inrikes-, försvars-, och utrikespolitiska målsättningar.

Projektet har som mål att 1) producera kunskap om Rysslands teknologiska förmågor och dess framtida utveckling och 2) att granska och uppskatta Rysslands teknologipolitiska och -strategiska inriktningar. Projektet utreder även 3) följderna av Rysslands teknologipolitik och -förmåga för stormaktstävlan, Europeiska unionen och särskilt för Finland. Projektet deltar också i diskussionen om följderna av den globala teknologikapplöpningen för Finlands säkerhetsmiljö.

Forskningsprojektet leds av ledande forskare Arho Suominen vid Statens tekniska forskningscentral VTT Oy. Till projektet hör också forskare Santtu Lehtinen (VTT), specialforskare Arash Hajikhani (VTT), äldre forskare Sinikukka Saari (FIIA), äldre forskare Marco Siddi (FIIA), äldre forskare Elina Sinkkonen (FIIA), biträdande professor Katri Pynnöniemi (AI), biträdande professor Daria Gritsenko (AI) och postdoktoral forskare Andrey Indukaev (AI).

Kommande evenemang

Inga kommande evenemang

Senaste publikationerna