Yhteensopivat infrastruktuurit ja instituutiot resilientille ja oikeudenmukaiselle vihreälle sähköistymiselle

2IMATCH-konsortiossa tutkitaan, miten vihreä sähköistyminen voi tuottaa nykyistä kestävämmän energiajärjestelmän maailmassa, jossa haasteina ovat lukuisat ihmisen aiheuttamat uhkat ja vastakkainasettelun kiihtyminen. Vihreän sähköistymisen käsitteellä viitataan siirtymään kohti ilmastoneutraalia ja tehokasta energiajärjestelmää, jossa sähköntuotanto perustuu suurelta osin uusiutuviin energialähteisiin.

Siirtymä tuo mukanaan sekä hyötyjä että uusia haavoittuvuuksia kriisinkestävyydelle. Suurin haaste on sovittaa yhteen infrastruktuurin kehittäminen ja institutionaalinen sopeutuminen. Kun näiden kahden yhteensovittaminen toteutuu mahdollisimman optimaalisella tavalla, tämä voi vahvistaa kriisinsietokykyä, auttaa hallitsemaan kustannuksia, edistää oikeudenmukaista energiasiirtymää ja estää kriittisen infrastruktuurin kehittämisen liiallista arvopaperistumista.

Konsortio keskittyy globaalin energiamurroksen esimerkkitapauksena Suomeen, joka on aktiivinen toimija uusiutuvan energian alalla. Tavoitteena on analysoida Suomen infrastruktuuriin ja instituutioihin liittyviä valintoja Pohjois-Euroopan sähkö- ja polttoainekaupan, EU:n säädösten sekä energiasektoriin vaikuttavan geopolitiikan kontekstissa.

Projektissa haetaan ratkaisuja kriisinkestävyyden ja oikeudenmukaisuuden välisiin ongelmakohtiin infrastruktuurin kehittämiseksi. Lisäksi analysoidaan sääntelyn ja politiikan vaikutuksia energiasektoriin heijastuvaan geopolitiikkaan, kehitetään tapoja optimoida infrastruktuuriratkaisuja sekä esitetään käsitteellinen viitekehys kriisinkestävyyden tutkimukselle. Konsortion tavoitteena on myös tarjota vertailevaa tietoa energiavalinnoista eri maissa, muun muassa Virossa, Norjassa, Saksassa, Israelissa, Yhdysvalloissa ja Japanissa. Niin ikään tarkastellaan Kiinan roolia siirtymässä.

Konsortiota rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston JUST ENERGY -ohjelma. UPIn osuudesta hankkeessa vastaa johtava tutkija Marco Siddi. Hanke alkoi lokakuussa 2023.

tulevat tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Menneet tapahtumat