personer

Hitta från personer:

Teemu Tammikko

Äldre forskare
Europeiska unionen

Tjänstledig


Terrorism samt övrig politisk radikalism, Europas kamp mot terrorism, krishantering inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, Spanien