personer

Hitta från personer:

Noora Kotilainen

Associerad forskare

Crisis, conflict and war (visual and media) representations, global mobility, global security, humanitarianism, violence, militarism, media studies, feminist research, critical militarism research


Katariina Mustasilta

Ledande forskare – Finland i Afghanistan

Tjänstledig


Konflikter och politiskt våld, EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, internationella åtgärder för konfliktförebyggande och krishantering, Subsahariska Afrika