Mika Aaltola

Direktör; chefredaktör för Ulkopolitiikka

Chefassistent Päivi Kulo +358 9 432 7703


USA:s inrikes- och utrikespolitik, relationer mellan stormakter, Finlands utrikes- och säkerhetspolitik, global styrning

Telefon:

Bart Gaens

Projekt direktör - CUSPP; Äldre forskare - forskningsprogrammet Global säkerhet

Japan-forskning (regional forskning), Japan i Asiens regionala kontext, stormaktsrelationer i Östasien, relationerna mellan EU och Asien, ASEM (Asia-Europe Meeting)

Telefon:

Niklas Helwig

Äldre forskare - forskningsprogrammet Europeiska unionen

EU:s utrikespolitik och försvarssamarbete, Tysklands utrikes- och försvarspolitik, transatlantiskt säkerhetssamarbete.

Telefon:

Juha Jokela

Programdirektör - forskningsprogrammet Europeiska Unionen

EU:s utrikes- och säkerhetspolitik, Storbritanniens utträde ur EU (Brexit), EU:s roll i globalt och regionalt styre, Finlands EU-politik

Telefon:

Jyrki Kallio

Äldre forskare - forskningsprogrammet Global säkerhet

Den politiska kulturen i Kina, Kinas utrikespolitik, samhällsutvecklingen i Kina, regionala frågor i Östasien

Telefon:

Juha Käpylä

Äldre Forskare - Forskningsprogrammet Global säkerhet

Arktis, de globala kollektivt utnyttjade verksamhetsmiljöernas (global commons) geo- och säkerhetspolitik

Telefon:

Harri Mikkola

Ledande forskare - Projektet om Finlands utrikes-och säkerhetspolitik; Äldre forskare - forskningsprogrammet Global säkerhet

Arktis, Europas säkerhets- och försvarsmarknad, säkerhetsstudier, försörjningsberedskap

Telefon:
mobil:

Wolfgang Mühlberger

Äldre forskare - forskningsprogrammet Europeiska unionen

EU:s relationer till Mellanöstern och Nord-Afrika; politiska övergångsprocesser och väpnade konflikter efter arabiska våren i Libyen och Syrien; Levanten: Israel-Palestina och israelisk-arabiska konflikten;
transnationella och nationella islamistiska rörelser: Hamas, Hezbollah, Muslimska brödraskapet

Telefon:
mobil:

Ryhor Nizhnikau

Äldre forskare - forskningsprogrammet EU:s östra grannskap och Ryssland

EU:s östra grannskap, Rysslands utrikespolitik i postsovjetiska utrymmet, Vitrysslands, Ukrainas och Moldovas inrikes- och utrikespolitik

Telefon:

Matti Pesu

Äldre forskare - forskningsprogrammet Europeiska Unionen

Finlands utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, Euro-Atlantisk säkerhet, säkerhet i Nordeuropa, utrikespolitisk analys

Telefon:

Marco Siddi

Äldre forskare – forskningsprogrammet Europeiska Unionen

Relationerna mellan EU och Ryssland, EU:s energipolitik, minnes- och identitetspolitik i Europa, säkerheten i Europa, Italiens roll i EU

Telefon:
mobil:

Ville Sinkkonen

Forskare - forskningsprogrammet Global säkerhet

Förenta staternas utrikespolitik, Förenta staternas Mellanöstern politik, normer, värden och makt i utrikespolitik, förändringar i internationella maktförhållanden, förtroendepolitik

Telefon:

Teemu Tammikko

Äldre forskare - forskningsprogrammet Europeiska unionen

Terrorism samt övrig politisk radikalism, Europas kamp mot terrorism, krishantering inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, Spanien

mobil:

Antto Vihma

Ledande forskare - klimatförändring; Äldre forskare - forskningsprogrammet Global säkerhet

Internationell klimatpolitik, geoekonomi och strategi, multilaterala förhandlingar, postfaktisk politik

Telefon:
mobil: