personer

Hitta från personer:

Teemu Tammikko

Äldre forskare
Europeiska unionen

Tjänstledig


Terrorism samt övrig politisk radikalism, Europas kamp mot terrorism, krishantering inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, Spanien


Jana Titievskaia

Associerad forskare
Geoekonomi

Geoekonomi, Europeiska unionen, WTO, transatlantiska handelsrelationer, EU-Mercosur-handel, internationell handelspolitik, industripolitik, hållbarhet, klimatförändring, företagens sociala ansvar, digital handel, politisk risk