Mika Aaltola

Programdirektör - forskningsprogrammet Global säkerhet

USA:s inrikes- och utrikespolitik, relationerna mellan stormakterna, Finlands utrikes- och säkerhetspolitik, global styrning

Telefon:

Sannamari Bagge

projektchef

Tjänstledig till 30.6.2018.


Planning and organizing conferences and seminars; external relations


Sophie Eisentraut

Äldre gästforskare - forskningsprogrammet Global säkerhet

German politics; global governance, especially future of multilateralism; foreign interference, especially information war; future of diplomacy

Telefon:

Bart Gaens

Projekt direktör, CUSPP; Äldre forskare - forskningsprogrammet Global säkerhet

Japan-forskning (regional forskning), Japan i Asiens regionala kontext, stormaktsrelationer i Östasien, relationerna mellan EU och Asien, ASEM (Asia-Europe Meeting)

Telefon:

Jyrki Kallio

Äldre forskare - forskningsprogrammet Global säkerhet

Den politiska kulturen i Kina, Kinas utrikespolitik, samhällsutvecklingen i Kina, regionala frågor i Östasien

Telefon:

Wolfgang Mühlberger

Äldre forskare - forskningsprogrammet Europeiska unionen

EU:s relationer till Mellanöstern och Nord-Afrika, Levanten: Konflikterna mellan Israel och Palestina samt konflikterna mellan Israel och araberna, Libanon, arabvärldens förändring: Tunisien, Egypten, Libyen efter stridigheterna och Syriens inbördeskrig, islamistiska rörelser: Hamas, Hizbollah, Muslimbröderskapet. Konflikthantering, fredsskapande, reformer inom säkerhetssektorn ( Security Sector Reform, SSR), scenarier

Telefon:
mobil:

Ryhor Nizhnikau

Äldre forskare - forskningsprogrammet EU:s östra grannskap och Ryssland

EU:s östra grannskap, Rysslands utrikespolitik i postsovjetiska utrymmet, Vitrysslands, Ukrainas och Moldovas inrikes- och utrikespolitik

Telefon:

Matti Pesu

Forskare - forskningsprogrammet Europeiska Unionen

Finska utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, europeisk säkerhet, transatlantiska relationer, utrikespolitisk analys

Telefon:

Olli Ruohomäki

Äldre gästforskare - forskningsprogrammet Global säkerhet

Länder och regioner: Afghanistan, Pakistan, Sydasien, Palestina, Israel, Mellanöstern, Thailand, Kambodja, Laos. Tematisk expertis: terrorism, politisk våld och radikalisering, svaga stater, övergripande krishantering, hjälp och återbyggnad, fredsprocesser, droger och utveckling, säkerhet och utveckling

Telefon:
mobil:

Sinikukka Saari

Äldre forskare - forskningsprogrammet EU:s östra grannskap och Ryssland

On leave of absence until January 2019


Rysslands inrikes- och utrikespolitik, relationerna mellan EU och Ryssland, EU:s östra partnerskap, stöd för internationell demokrati och människorättigheter

Telefon:

Marco Siddi

Äldre forskare – forskningsprogrammet Europeiska Unionen

Relationerna mellan EU och Ryssland, EU:s energipolitik, minnes- och identitetspolitik i Europa, säkerheten i Europa, Italiens roll i EU

Telefon:
mobil:

Ville Sinkkonen

Forskare - forskningsprogrammet Global säkerhet

Förenta staternas utrikespolitik, Förenta staternas Mellanöstern politik, normer, värden och makt i utrikespolitik, förändringar i internationella maktförhållanden, förtroendepolitik

Telefon:

Teemu Tammikko

Äldre forskare - forskningsprogrammet Europeiska unionen

Terrorism samt övrig politisk radikalism, Europas kamp mot terrorism, krishantering inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, Spanien

mobil:

Teija Tiilikainen

Direktör; chefredaktör, tidskiften Ulkopolitiikka

Chefassistent Päivi Kulo +358 9 432 7703


Europeisk integration, idéhistoria, politiska institutioner samt gemensam utrikes- och försvarspolitik; Finlands utrikes- och försvarspolitik.

Telefon: