Forskning

Forskningsprogrammen

Forskningscentrum

Tvärgående teman

Projekt

Water Cooperation and Peace - Finnish Water Way

Water Cooperation and Peace - Finnish Water Way

FIIA is partnering with the Finnish Environment Institute (SYKE) in the project “Water Cooperation and Peace – Finnish Water Way”, funded by the Finnish Ministry for Foreign Affairs, Ministry of Agriculture and Forestry, and Ministry of the Environment. The project started in 2021 and will continue until 2024.Water diplomacy refers to the prevention and resolution of political tensions over water and its use through methods drawing from both water expertise and diplomatic tools. In an era marked by climate change, geopolitical tension, economic crisis and various other global developments,...
Natos kärnvapenavskräckning och dess inverkan på Finland

Natos kärnvapenavskräckning och dess inverkan på Finland

Utrikespolitiska institutet (FIIA) och Tammerfors universitet utför forskningsprojektet ”Natos kärnvapenavskräckning och dess inverkan på Finland” som en del av statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN-TEAS). Projektet slutförs i december 2023.Anfallskriget som Ryssland påbörjade i februari 2022 har satt kärnvapenavskräckningen och möjlig användning av kärnvapen i centrum för internationell säkerhet och offentlig diskussion.Under 2022 har frågor om kärnvapen också stigit på Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska dagordning. Finlands beslutade i maj 2022 att...
Superregionalism och konnektivitet i Asien

Superregionalism och konnektivitet i Asien

Forskningsprojektet analyserar rollen av konnektivitet i Asien, huvudsakligen i indopacifiska regionen, och dess kopplingar till säkerhet, ekonomi och (hållbar) utveckling.I en era av stormaktstävling sammanflätas ekonomin, säkerhet och utvecklingspolitiken alltmer. Det är speciellt tydligt inom konnektivitet, som är starkt förknippat med byggande av infrastruktur, men som även ofta granskas från ett säkerhetsperspektiv, genomsyrat med geopolitik och kopplat till (hållbar) utveckling.Forskningsprojektet närmar Asien som en superregion, d.v.s. en region som definieras av olika...
Omvandlande av strategiska kulturer i samtida Europa

Omvandlande av strategiska kulturer i samtida Europa

Strategiska skiften i stormaktspolitik och framsteg i europeisk försvarsintegration har lett till att ända sedan mitten av 2010-talet har aktiviteten märkbart ökat för att utveckla en gemensam strategisk kultur. Forskningsprojektet Omvandlande av strategiska kulturer i samtida Europa: mot en förståelse av orsaker, förmedlare/aktörer och förändringsprocesser (Transforming strategic cultures in contemporary Europe: Towards an understanding of reasons, intermediaries and processes of change [STRAX]) analyserar en förändring i strategiska kulturer i Europa med att innovativt kombinera...