Forskning

Forskningsprogrammen

Forskningscentrum

Tvärgående teman

Projekt

Finlands föränderliga roll i den euroatlantiska säkerheten

Finlands föränderliga roll i den euroatlantiska säkerheten

Forskningsprojektet studerar hur Finlands Nato-medlemskapsprocess framskrider och analyserar hur dess Nato-politik utvecklas. I projektet granskas dessutom följderna för säkerheten i Nordeuropa av Rysslands angrepp i februari 2022. Projektet analyserar även USA:s Europapolitik och landets engagemang för Europas säkerhet.Det ryska angreppet har skapat en historisk brytpunkt i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Finlands beslut att ansöka om medlemskap i Nato ändrar landets säkerhetspolitiska perspektiv. I projektet dryftas bland annat följande frågor: Vilken är Finlands kommande...
Multilateralt samarbete i den strategiska konkurrensens tidsålder: Finlands och Europeiska unionens påverkansmöjligheter

Multilateralt samarbete i den strategiska konkurrensens tidsålder: Finlands och Europeiska unionens påverkansmöjligheter

Utrikespolitiska institutet (UPI) genomför forskningsprojektet ”Multilateralt samarbete i den strategiska konkurrensens tidsålder: Finlands och Europeiska unionens påverkansmöjligheter” som en del av statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet 2022 (VN-TEAS). Projektet slutförs i februari 2023. Multilateralt samarbete är en av de mest centrala principerna och hörnstenarna för internationella relationer och olika länders utrikespolitik. Trots de betydande framgångarna har utvecklingen av det multilaterala samarbetet inte varit okomplicerad, bakslag och kriser har varit ofta...
Superregionalism och konnektivitet i Asien

Superregionalism och konnektivitet i Asien

Forskningsprojektet analyserar rollen av konnektivitet i Asien, huvudsakligen i indopacifiska regionen, och dess kopplingar till säkerhet, ekonomi och (hållbar) utveckling.I en era av stormaktstävling sammanflätas ekonomin, säkerhet och utvecklingspolitiken alltmer. Det är speciellt tydligt inom konnektivitet, som är starkt förknippat med byggande av infrastruktur, men som även ofta granskas från ett säkerhetsperspektiv, genomsyrat med geopolitik och kopplat till (hållbar) utveckling.Forskningsprojektet närmar Asien som en superregion, d.v.s. en region som definieras av olika...
Klimatförändringens politik

Klimatförändringens politik

Projektet undersöker det nuvarande politiserande av klimatförändringen på den globala, europeiska och nationella nivån.På den globala nivån, bjuder projektet på en tidsenlig och ny analys av de mest pressande verksamhetsproblemen gällande global styrning. Fokuset ligger på Parisavtalet och på dess avgörande del, transparens. Hur kan nyckelåtgärderna i Parisavtalet implementeras i dessa turbulenta tider som karakteriseras av en multipolär tävlan?På den europeiska nivån, fokuserar projektet på Europas gröna giv och politiken (Green Deal) och klimatagendan av den nya europeiska...