Forskning

Forskningsprogrammen

Projekt

A Stronger North? Developing Nordic cooperation on foreign and security policy

FIIA has launched a one-year research project entitled: A Stronger North? – Developing Nordic cooperation on foreign and security policy. The project is part of the implementation ofthe Finnish Government Plan for Analysis, Assessment and Research activities for 2017. The project examines possibilities for deepening Nordic cooperation in the field of foreign and security policy and it will draw conclusions and make policy recommendations for the Finnish government. The project's findings will be published in FIIA Report format and the summary of key findings will be delivered to the Prime...
Finlands utrikespolitik

Finlands utrikespolitik

Syftet med projektet Finlands utrikespolitik är att stödja forskningen av finländsk utrikespolitik samt att väcka internationellt intresse för ämnet. Det huvudsakliga målet med projektet är att öppna ett nätarkiv för finländsk utrikespolitik. Detta nätarkiv, som omfattar viktiga tal och dokument inom finländsk utrikespolitik, lanserades i mars 2012 (www.eilen.fi). Ett annat syfte med projektet är att skapa ett nätverk för forskare bland annat genom att ordna regelbundna forskningsseminarier kring temat finländsk utrikespolitik. Projektet strävar också till att öka utgivningen...
Spänningar i världspolitiken och Finland

Spänningar i världspolitiken och Finland

Vid utrikespolitiska institutet pågår det ett omfattande forskningsprojekt om den internationella politikens och globala förvaltningens förändringar och deras inverkan på Finland och Finlands näromgivning. Projektet är en del av Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet och pågår till slutet av år 2018.Forskningsprojektet är indelat i tre interaktiva nivåer: a) global politisk struktur b) regional politisk struktur (inkl. EU och Ryssland) c) Finlands omedelbara näromgivning och Finlands ekonomiska, politiska och säkerhetspolitiska ställning.Inom varje del granskas centrala...

Ett tryggare EU: Medborgarnas åsikter, värderingar och attityder

Utrikespolitiska institutet har startat forskningsprojektet Ett tryggare EU: Medborgarnas åsikter, värderingar och attityder. Projektet är en del av Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN-TEAS) och projektet pågår till september 2018.Säkerhetsläget i Europa har försämrats kännbart de senaste åren. Globala och regionala kriser har landstigit i Europa med dunder och brak, och kräver kraftigare åtgärder på EU-nivå än tidigare. Till följd av detta har unionens betydelse på säkerhetsfältet framhävts ytterligare ur såväl medlemsstaternas som medborgarnas synvinkel....

Avslutade projekt