Utrikespolitiska institutet är en forskningsanstalt. Dess uppgift är att framställa aktuell information om internationella relationer och EU-frågor. Institutet sköter sin uppgift genom att bedriva forskning, ordna nationella och internationella seminarier samt genom att publicera rapporter om forskningsrön och aktuella internationella frågor. Institutet ger också ut tidningen Ulkopolitiikka (Utrikespolitik) samt upprätthåller ett specialbibliotek för internationella relationer.

Målet för institutets forskning är att producera högklassigt och faktabaserat material för det vetenskapliga samfundet, politiska beslutsfattare och för samhällsdialogen. Institutet fokuserar sin verksamhet på att upprätthålla aktiva internationella relationer. Institutets forskare deltar i den aktuella debatten genom att skriva artiklar för dagstidningar och tidskrifter och för publikationer inom sitt fack. De deltar också i nationella och internationella seminarier, konferenser och andra evenemang. Institutets forskare kommenterar i media aktuella frågor i anslutning till den egna forskningen och sakkunskapen på samma set som sina kolleger vid universiteten. Utrikespolitiska institut har inte gemensamma ståndpunkter till frågor som forskas vid institutet.

Finlands riksdag beslöt vid sitt hundraårsjubileumsplenum i juni 2006 att grunda Utrikespolitiska institutet. Riksdagen svarar också för institutets finansiering. Institutet är oavhängigt i sin forskning. Dess verksamhet leds av en styrelse som består av nio ledamöter. I anslutning till forskningsinstitutet finns också en delegation och ett vetenskapligt råd.

 

FIIA välkomnar faktabaserad kritisk diskussion på sina kanaler i social media. FIIA accepterar inte olagligt, nedsättande eller förolämpande innehåll. Användare som ständigt publicerar sådant innehåll kan även blockeras och kommentarerkan raderas. Vi försöker svara på sakliga frågor och kommentarer under kontorstid.