Aaltola: Krimin kansanäänestys absurdi näytelmä
MTV, Huomenta Suomi
Mari Paavonseppä

Utrikespolitiska institutets programdirektör Mika Aaltola hävdade i MTV:s program Huomenta Suomi 17.3., att folkomröstningen på Krim samt omröstningens resultat som medför integration med Ryssland kommer att förorsaka oroligheter i hela Ukraina.

Länk till artikeln och videon