Is the EP Summit in Riga the End of the European Perspective for Georgia, Moldova and Ukraine?
PISM Blog
Meister Stefan, Jurkonis Vytis

Utrikespolitiska
institutets äldre forskare András Rácz skrev om toppmötet i Riga i PISM:s blogg.
Han besvarade en fråga om närmandena mellan Georgien, Moldovien och Ukraina
samt EU. Enligt Rácz är länderna på rätt väg, även om avståndet fortfarande är
långt. Bloggen upprätthålls av Polens forskningsinstitut för internationella
relationers blogg, och inlägget publicerades den 26 juni. Även två andra
forskare, Stefan Meister och Vytis Jurkonis, skrev om samma tema.

Länk till artikel