Parliamentary Oversight in Foreign Policy: The Momentum of US Congress in the 1970s
Budrich-Verlag

Utrikespolitiska
institutets äldre forskare Anna Kronlund har skrivit ett avsnitt i en
nyutkommen bok.
Boken
heter “Parliamentarism and democratic theory: Historical and contemporary
perspectives” och har getts ut av Budrich-Verlag.
Kronlund analyserar i sin artikel den
amerikanska kongressens roll i landets utrikespolitik under 1970-talet.
Artikelns rubrik är
“Parliamentary oversight in foreign policy: The momentum of US Congress in
the 1970s”.