Utrikespolitiska
institutets äldre forskare, politices doktor, Antto Vihma är från den 17
augusti också docent i klimatpolitik och klimaträtt vid Östra Finlands
universitet. 
Antto Vihma har avlagt agronomie- och forstmagisterexamen 2006 (Helsingfors
universitet) och politices doktorsexamen 2012 (Helsingfors universitet). Vihma har
arbetat som forskare vid Utrikespolitiska institutet sedan 2009. Tidigare har han
arbetat som forskare vid Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi
2004-2006 och vid Centralen för framtidsforskning 2007-2009. Vihmas
publikationsförteckning omfattar 15 refererade vetenskapliga artiklar och 16 andra
vetenskapliga publikationer samt andra publikationer.