A Climate Backlash: Comparing Populist Parties’ Climate Policies in Denmark, Finland, and Sweden
The Journal of Environment and Development
Antto Vihma, Gunilla Reischl, Astrid Nonbo Andersen

Utrikespolitiska institutets ledande forskare Antto Vihmas, Gunilla Reischls och Astrid Nonbo Andersens artikel A Climate Backlash: Comparing Populist Parties’ Climate Policies in Denmark, Finland, and Sweden har publicerats. Artikeln publicerades i The Journal of Environment and Development -tidskriften. Författarna granskar populistpartiers synpunkter om klimatförändringen samt om relationen mellan klimatpolitik och populism i Finland, Sverige och Danmark.

Artikelns abstrakt kan läsas på publikationens webbsida (på engelska).

Forskningsprofessor