End of the bicycling politician
Politico.eu
David Mac Dougall

Utrikespolitiska
institutets äldre forskare Teemu Sinkkonen kommenterade finländska politikers
säkerhet i Politico den 28 augusti. Han sade att politikerna inte heller i
framtiden får isolera sig från vanliga människor bakom säkerhetsarrangemang, utan
de måste tvärtom vara mera närvarande och tillgängliga än förr, samt fördöma
alla former av våld.

Länk till artikeln