Araratilta kadonnut kansa
Ruotuväki
Kalle Toivonen

Utrikespolitiska
institutets äldre forskare Toni Alaranta kommenterade folkmordet på armenierna
i en artikel i försvarsmaktens tidning Ruotuväki den 4 juni. Enligt honom
skulle det för många armenier vara viktigare att man inte försöker förneka
händelserna än att erkänna begreppet folkmord. Turkarna borde konfronteras med
sin historia och erkänna armeniernas obestridliga lidanden.

Länk till artikel