Programdirektör
Arkady Moshes föreläste om relationerna mellan Ryssland och EU i Maastricht
torsdagen den 7 maj. Tidigare talare under den årliga Schuman-föreläsningen har
varit till exempel Timothy Garton Ash, Ulrick Beck, Zygmunt Bauman och
Jean-Claude Juncker.

Mera information här