Turvallistamisen uudet tuulet: Ilmastonmuutos osana Suomen kokonaisturvallisuuden toimintamallia
Kosmopolis
Emma Hakala

Den referentgranskade artikeln ”Turvallistamisen uudet tuulet: Ilmastonmuutos osana Suomen kokonaisturvallisuuden toimintamallia” författad av äldre gästforskare Emma Hakala har publicerats i tidskriften Kosmopolis (3/20).

I artikeln diskuteras klimatförändring som en ny typ av säkerhetshot. Traditionella säkerhetspolitiska aktörer erbjuder inga direkta medel för att motverka och motarbeta detta hot. Den centrala frågan är huruvida klimathotet förutsätter nya former av tänkande eller nya aktörer inom säkerhetspolitiken. Därutöver behandlar artikeln konsekvenser för säkerhet i Finland och hur de inkorporerats i den finska säkerhetspolitiken.

Läs mera från denna länk. 

 

 

Ledande forskare