Tyly arvio: Baltiaa ei voi puolustaa
Iltalehti
Mikko Virta

Inom
Förenta staternas försvarsadministration bedömer man att Nato i nuläget inte
förmår avvärja ett ryskt anfall på Baltikum. Utrikespolitiska institutets
programdirektör Mika Aaltola anser att denna bedömning är trovärdig. Han
kommenterade saken i Iltalehti den 21 september.

Länk till artikeln