Helsingin yliopisto

Helsingfors universitets studentkår har utdelat priset som bästa utländska lärare år 2012 till Bart Gaens.

Dr Gaens verkar som docent i japansk forskning vid Helsingfors universitet och som forskare vid Utrikespolitiska institutet i forskningsprogrammet Global säkerhet. I institutet är hans forskning inriktad på de regionala följderna av Kinas tilltagande inflytande.  

 

Länk till artikeln på Helsingfors universitets hemsida (på finska)