The Future of the Asia-Europe Meeting (ASEM): Looking Ahead into ASEM's Third Decade

Äldre
forskare Bart Gaens har redigerat en publikation som EU beställt och han är
också en av författarna. Publikationen hänför sig till ASEMs 20-årsjubileum
2016. Studien har skrivits av sex forskare och den presenterades på ASEM
SOM-mötet i Bryssel den 10-11 september.

Länk till publikationen