Arvio Euroopan talous- ja rahaliiton kehittämistarpeista -raportti julkaistu
Valtiovarainministeriö

Den av
finansministeriet utsedda arbetsgruppen som arbetar med frågor gällande
utvecklingen av EMU har publicerat rapporten ”Arvio Euroopan talous- ja
rahaliiton kehittämistarpeista” på torsdagen 1.10. Utrikespolitiska institutets
direktör Teija Tiilikainen fungerar som arbetsgruppens medlem.