Utrikesministeriet

Enligt regeringsprogrammet ska konsekvenserna för Finland av ett eventuellt Natomedlemskap bedömas i samband med  den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen som bereds under ledning av utrikesministeriet.

Utrikesministeriet har gett följande experter i uppdrag att utföra bedömningen:

  •  Mats Bergquist, ambassadör (pensionerad), Sverige

  • François Heisbourg, ordförande, The International Institute for Strategic Studies (IISS),  The Geneva Centre for Security Policy, Frankrike

  • René Nyberg, ambassadör (pensionerad), Finland

  • Teija Tiilikainen, direktör, Utrikespolitiska Institutet, Finland

Bedömningen väntas vara tillgänglig våren 2016.