The Journal of Asian Studies, vol 72, number 1
Thomas B. Gold

Thomas B. Gold, University of California, Berkeley har i tidskriften The Journal of Asian Studies (vol 72, nr 1, 2013) publicerat en recension över Utrikespolitiska institutets forskare Mikael Mattlins bok Politicized Society: The Long Shadow of Taiwan’s One-Party Legacy.

 

Länk till recensionen på hemsidan till Cambridge University Press