Britain Outside Europe? The Finnish View
IP Journal

Programdirektör Juha Jokela från Utrikespolitiska institutet
publicerade en artikel om Brexit i IP Journal 23.6 med rubriken: “Britain
Outside Europe?
The Finnish View”. Enligt Jokela skulle det vara bäst för Finland om
Storbritannien skulle delta konstruktivt i uppbyggandet av EU:s framtid.