Ajantasa. Tietoa väärille korville!
Yle
Annu Passoa

Utrikespolitiska
institutets äldre forskare Charly Salonius-Pasternak var med och diskuterade
världsekonomin och skulden i Yles radioprogram Ajantasa. Salonius-Pasternak är
en stående gäst i Ajantasas avsnitt Kaukoputki, och tillsammans med honom
diskuterade professor Teivo Teivainen samt redaktören Annu Passoa
världspolitiken.

Länk till klippen