Noin viikon uutiset
Yle
Jukka Lindström

Utrikespolitiska
institutets äldre forskare Charly Salonius-Pasternak var gäst i TV-programmet
“Noin viikon uutiset” (’Närapå en veckas nyheter’) den 26 mars. Temat
för intervjun var Finlands försvarspolitik
.

Länk till klippen