Yes we can! Men kunde Obama förverkliga sina idéer?
Yle nyheter
Maria Von Kraemer

Yle nyheter intervjuade äldre forskare Charly Salonius-Pasternak (14.1.). Intervjun handlade om USA:s president Barack Obama och frågade: hur väl lyckades han genomföra sin egen agenda?