Finland tells 900,000 reservists their roles 'in the event of war'
The Telegraph
Nick Squires

Utrikespolitiska institutets äldre forskare Charly Salonius-Pasternak kommenterade det brev som försvarsmakten skickat till reservisterna i tidningen The Telegraph den 21 maj. Enligt forskaren har brevet att göra med den förändrade säkerhetssituation, trots att beslutet om det fattades redan innan krisen i Ukraina fick sin början.

Länk till artikel