Vilken konkret operativ förmåga kan komma från ett finsk-svenskt militärt samarbete?
Officerstidningen

Äldre forskare Charly Salonius-Pasternak har skrivit ett analys ”Vilken konkret operativ förmåga kan komma från ett finsk-svenskt militärt samarbete?” i Officerstidningen (1/17, 24-25).