Cruel to care? Investigating the governance of compassion in the humanitarian imaginary
International Theory

Juha Käpylä från Utrikespolitiska
institutet skrev tillsammans med Denis Kennedy i juninumret 2014 för Cambridge
University Press International Theory en artikel om humanitär verksamhet
“Cruel to care?
Investigating the governance of compassion in the humanitarian
imaginary”.