Vi håller på att utveckla vår webbplats. Det är viktigt för oss att webbplatsen betjänar användarna på bästa möjliga sätt. Du kan du påverka hur webbplatsen utvecklas med att svara på vår enkät. Svaren är anonyma. Det tar ungefär fem minuter att svara på enkäten.

Du kan delta i enkäten via länken

Din respons är värdefull. Tack för att du svarar på enkäten.