Arktisen tulevaisuus on varmasti epävarma
OPn talouslehti Chydenius

Utrikespolitiska
institutets äldre forskare Harri Mikkola skrev en artikel i OPs ekonomiska
tidskrift Chydenius (1/2015). I artikeln berättar Mikkola bland annat att de stora
förhoppningarna på det arktiska områdets ekonomiska potential delvis grundar
sig på bristfällig förståelse för områdets karaktär. Arktisk kompetens är inte
Finlands “nya Nokia”.

Länk till artikeln