Suomalaisen Nato-keskustelun erityispiirteitä
politiikasta.fi

Utrikespolitiska
institutets gästande forskare Noora Kotilainen har skrivit en artikel om den
finländska Nato-diskussionen. I sin artikel recenserar Kotilainen kulturpåverkaren
Raimo Pesonens färska bok “Nato hampaankolossa”, som erbjuder ett
kritiskt samlande perspektiv på hur man talar om militäralliansen och
medlemskap och icke-medlemskap i den i vårt land.
Artikeln publicerades
på webbplatsen politiikasta.fi den 30 mars.

Länk till artikeln