Brittivaalit hyvin tärkeät EU:lle: Tuleeko EU-kansanäänestys?
Yle
Paula Vilen

Gästande
äldre forskare Mari Neuvonen kommenterade det brittiska valet i Yles Aamu-tv (”Morgon-tv”)
den 6 maj. Enligt Neuvonen skulle det vara till stor skada för Finland och EU
om Storbritannien eventuellt lämnar EU. Storbritanniens relation till EU är
dock enligt Neuvonen ett valtema som hamnat i skuggan av de inrikespolitiska
frågorna.

Länk till artikeln