Israelin vaalitulos on myrkkyä rauhantoiveille
Helsingin Sanomat
Jukka Huusko

Utrikespolitiska
institutets gästande äldre forskare Mari Neuvonen kommenterade det israeliska
valresultatet för Helsingin Sanomat den 19 mars. Hon sade att resultatet är
gift för fredsförhoppningarna.

Länk till sidan