Luotan Euroopan projektiin
Sana
Janne Villa

“Jag tror att största delen av de europeiska staterna går i samma riktning även i framtiden. Trots att många länder står inför stora utmaningar är tolkningen av det europeiska till övervägande del klar och man förstår vikten av enighet”, sade Utrikespolitiska institutets direktör Teija Tiilikainen i tidskriften Sana 7.5.

Länk till artikeln