Nato-optio halutaan pitää auki
MTV

Utrikespolitiska
institutets direktör Teija Tiilikainen kommenterade relationerna mellan Finland
och NATO för MTV:s nyheter den 24 mars. Tiilikainen konstaterade att EU har
haft en alltför positiv bild av demokratiutvecklingen i Ryssland.

Länk till klippen