Väitös: Kehitys tukahtuu kaupan pakkopaidassa
KEPA ry
Esa Salminen

Utrikespolitiska institutets forskare Marikki Stocchetti konstaterade i en intervju för Kepa 8.10. att hennes avhandling ’Inside the European Consensus on Development and Trade’ handlar om vad EU säger att den gör med utvecklingsländerna, och vad unionen de fakto gör.

Länk till artikeln